Efterlysning: mellanos ca 23-30 år till uppsats, Stockholms universitet

Publicerat 2011-03-18 18:09:45:

Johan Nikula, blivande socionom, letar fyra intervjupersoner till kandidatuppsats. Personerna bör vara ungefär 23-30 år gamla och definiera sig själva som mellanos, samt ha reflekterat en del kring sitt mellanförskap. Intervjuerna kommer att göras var för sig, i Stockholm med näraliggande orter mellan 23 mars och 13 april och kommer att ta runt en timme. Anonymitet garanteras och som tack får man en biobiljett. 

Maila till johan.nikula@gmail.com eller ring 0735-35 02 06. 

Tjo!

author

KOMMENTARER