Measured Moments

 

Sandra Medina och Anette Sallmander arbetar kring frågor som rör skam och anpassning i ett projekt inom ramen för deras masterutbildning i nya performativa praktiker vid dans och cirkushögskolan, DOCH. Där ingår en undersökning av hur kroppar laddas med vissa föreställda förväntningar och beteenden. De söker nu efter personer som önskar delta i projektet med sina egna reflektioner över normens/normerande blick/blickar. 

Så här skriver de:

Vi gör röstkoreografier och behöver din hjälp, vill du vara med ?

Vi vill inspirera dig till att skriva ner dina reflektioner i relation till ”kropp och anpassning”.

Vi önskar att du gör en resa in i ett moment där normens blick gör att du inte riktigt passar in/eller där du anpassar dig till normen.

Vi leker med stereotyper. Man får gärna läsa vårt frågeformulär (längre ned på sidan) som ett förslag på en lek och besvara det som en lek. Man kan svara i skriftlig form eller spela in sin röst och mejla oss.

Kontakt:

Anette Sallmander
Sandra Medina

Nedan är också en länk till ett utdrag ur "Measured Moments" ett solo av och med Sandra Medina. Föreställningen är ett multidisciplinärt solo om hur kroppen förhåller sig till sociala koder och kontrakt. En kropp som undersöker sig själv, ser sig själv utifrån och inifrån simultant. Aktören slutar aldrig ställa frågan - Vad gör jag?
 

Measured Moments from Bastardproduktion on Vimeo.

 

Frågor med syfte att skapa röstkoreografier:

Vi vill inspirera dig till att skriva ner dina reflektioner i relation till ”kropp och anpassning”. 

Vi önskar att du gör en resa in i ett moment där normens blick gör att du inte riktigt passar in /eller där du anpassar dig till normen.

 

På vilket sätt kan du ibland känna dig annorlunda i relation till normer?

Hur tänker du att du är annorlunda i relation till den norm som du relaterar till?

Om du utifrån den uppfattningen av dig själv som annorlunda eller anpassad bygger dig en stereotyp;

 

Hur skulle den stereotypen se ut? (beskriv i färg, form och karaktär)

Hur skulle stereotypen röra sig?

Hur går din stereotyp?

Vilka gester gör den?

Vilken miljö tänker du på till den kroppen?

Hur förhåller du dig till miljön/rummet?

Upprepa en vardagsrörelse som din stereotyp skulle kunna göra ofta?

 

Låt din stereotyp göra en nidbild karikatyr aktion av sig själv, vad gör den?

Om din stereotyp måste välja en låt vilken låt är det?

Tänkt dig att du hör låten och börjar röra dig.

Om du har hittat en dans, hur skulle du beskriva den?

Vad händer med kroppen i den musiken?

Vad är fördomen, den yttre blicken på din stereotyp.

 

Har din stereotyp några särskilda attribut?

Befattning?

Status?

Roll?

Hur pratar den ?

Vad gör din stereotyp helst?

Vad gör den för mycket?

Vad gör den för lite?

 

Säg 5 positiva påståenden om den stereotypen.

Säg 5 negativa påståenden.

Vad är särskilt påtagligt i denna stereotyp?

 

Numrera 1-5 utmärkande karaktärsdrag /egenskaper  om denna:

5 påståenden om ditt utseende.

5 positiva påståenden om hur du skiljer dig från normen.

5 negativa påståenden om hur du skiljer dig från normen.

2 saker som du borde ha för att passa in men inte har.

 

Frågor att besvara av stereotyper med utländskt påbrå:

Har du levt i Sverige i hela ditt liv?

Om inte när kom du till Sverige ?

Hur upplever du Svenskarnas blick på dig?

Hur tycker du att du blir bemött?

Vad i den svenska kulturen får dig att känna dig utanför? 

Vilka detaljer kan du komma på?

Vilka tysta överenskommelser har du svårt att förstå? att förhålla dig till?

Vad i den Svenska kulturen får dig att känna samhörighet?

Har du någon gång upplevt att majoritetssamhället projicerar en fördom på dig? I så fall vilken?

 

Tack!